Chinese

Organization

Academic Committee

Home > Organization > Academic Committee

Academic Committee

Director
 • Academician Han Jisheng

Deputy Director
 • Academician  Qiang Boqin

 • Academician Cheng Jing

Members
 • Academician Chen Lin 

 • Academician Chen Runsheng

 • Academician Cheng Shujun 

 • Academician Fu Xiaobing

 • Academician Lu Shibi

 • Academician Meng Anming

 • Academician Shen Yan

 • Academician Wang Kui 

 • Academician Wang Yongyan

 • Academician Yu Mengsun

 • Academician Wu Zuze

 • Academician Zhao Jizong

 • Academician Fan Ming

 • Academician He Rongqiao

 • Academician Wang Xiaomin

 • Academician Wang Yizheng

 • Academician Zhong Yi